تراورتن سیلور

 

  • فیلتر
66

جذب آب: 2/09 %

وزن مخصوص: 2/70 kg

تخلخل: 5 %

مقاومت فشاری: 510 kg

مقاومت سایشی: 3/5 %


جزییات بیشتر

2

درجه/ابعاد 0.40

سوپر 160000

ممتاز 120000

یک 80000


جزییات بیشتر

22
  • ویژگی 1
  • ویژگی 2
  • ویژگی 3

جزییات بیشتر

تراورتن

سنگ تراورتن چیست؟

تراورتن يك نوع سنگ رسوبي است و اساساً از كربنات كلسيم تشكيل شده است تراورتن در سطح زمين و درون چشمه هاي سوزاني كه آب آن ها تبخير ميگردد تشكيل ميشود. در واقع كربنات كلسيم در آب چشمه به گاز دي اكسيد كربن؛ آب وكربنات كلسيم تجزيه ميشودو تراورتن را تشكيل ميدهد....