دفتر فروش:اصفهان خیابان نظر غربی کوچه نصیری پلاک19

09202009109

03136273761

دفتر کارخانه:اصفهان جاده تهران شهرک صنعتی محمود آباد انتهای خیابان 18 مجتمع سنگ دنا کوه

صادقی،کریمیان،تهرانی

تراورتن

سنگ تراورتن چیست؟

تراورتن يك نوع سنگ رسوبي است و اساساً از كربنات كلسيم تشكيل شده است تراورتن در سطح زمين و درون چشمه هاي سوزاني كه آب آن ها تبخير ميگردد تشكيل ميشود. در واقع كربنات كلسيم در آب چشمه به گاز دي اكسيد كربن؛ آب وكربنات كلسيم تجزيه ميشودو تراورتن را تشكيل ميدهد....